Lektury obowiązkowe matura 2021 pdf

Pobierz

Przedstawiamy listę lektur, które musi znać każdy maturzysta.III.. Część ogólna informatora - Aktualizacja z 1 września 2015 r. + Aneks 2022. w części ustnej .. Czytaj więcej.. Przygotowując się do egzaminu maturalnego, koniecznie przeczytaj wymienione poniżej teksty literackie: z zakresu gimnazjum: 1* Jan Kochanowski , wybrane fraszki, Treny (V, VII,VIII) 2* Ignacy Krasicki, wybrane bajkiNov 1, 2021Strona startowa > Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2022 > Informatory.. Biologia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + Aneks 2022.. Filozofia + czarnodruk .Egzamin ósmoklasisty.. Bogurodzica · 2. i pisemnej .. Lektury uzupełniające czytane w całości - poziom podstawowy: Poniżej przedstawiamy listę lektur, które, decyzją nauczyciela, mogą zostać omawiane na zajęciach języka polskiego, przygotowujących do matury podstawowej: 1.. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum), psalmy · 3.Apr 22, 2021Lektury obowiązkowe z zakresu liceum.Od nowego roku szkolnego 2021/2022 w liceach ogólnokształcących i technikach będzie obowiązywał nowy kanon lektur szkolnych.. Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII 4.Lista lektur z gwiazdką * - obowiązkowych w gimnazjum i liceum zgodnie z nową podstawą programową.. Chemia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + Aneks 2022..

Wymienione dokumenty stanowią podstawę matury.Lektury obowiązkowe - utwory epickie i dramatyczne .

3) Wymagana minimalna długość wypracowania: 300 wyrazów (nie, jak określono w Informatorze, 400).. Nadesłała: Natalia.. O egzaminie; Podstawa programowa; Informatory; Arkusze; Harmonogram, komunikaty i informacje; Wyniki, sprawozdania; Materiały dodatkoweAug 20, 2021Krótkie notatki, idealne do przypomnienia utworów z epoki średniowiecza: -Boska komedia -Dzieje Tristana i Izoldy -Lament świętokrzyski -Pieśń o Rolandzie -Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią.. Lektury obowiązkowe: "Bogurodzica", Jan Kochanowski - wybrane pieśni, treny oraz psalm, Adam Mickiewicz - "Dziady" cz. III, Adam Mickiewicz - "Pan Tadeusz", Bolesław Prus - "Lalka", Stanisław Wyspiański - "Wesele"Feb 15, 2021Feb 11, 2021Jan 22, 2021Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. Język polski Lista lektur obowiązkowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych, których mogą dotyczyć zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 r. 1.. Charles Dickens, Opowieść wigilijna 2. lista lektur z gwiazdką: · 1.. Sofokles .Apr 12, 2022Aug 17, 2021Aug 17, 2021Lektury "z gwiazdką" - obowiązkowe na maturze z języka polskiego w 2022 roku to: Bogurodzica Jan Kochanowski - wybrane pieśni, treny i psalm Adam Mickiewicz - "Dziady", część III Adam Mickiewicz - "Pan Tadeusz" Bolesław Prus - "Lalka" Stanisław Wyspiański -"Wesele" Bruno Schulz - wybrane opowiadanie Witold Gombrowicz - "Ferdydurke"Nov 25, 2021May 23, 2022 W arkuszu egzaminacyjnym na poziomie podstawowym oraz w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych, tj.:najważniejsze lektury do matury · antygona sofoklesa · makbet williama szekspira · cierpienia młodego wertera johanna wolfganga goethego · dziady adama mickiewicza..

16 kw., 2021.Mar 5, 2022Matura 2021 - jakie lektury będą obowiązywać na egzaminie z języka polskiego?

Jan Kochanowski "Treny" więcej Jan Kochanowski "Pieśni" więcej Jan Kochanowski "Psałterz Dawidów" więcej Ignacy Krasicki "Hymn do miłości ojczyzny" więcej Adam Mickiewicz "Dziady", cz. II więcej Ignacy Krasicki "Bajki" więcej "Bogurodzica" więcej 1 2 3Dec 9, 20212) Oba tematy bez wskazania konkretnej lektury obowiązkowej -lektura do wyboru przez zdającego spośród wszystkich lektur obowiązkowych (lista na stronach 2 i 3 arkusza egzaminacyjnego).. Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt