Przyczyny i skutki efektu dziury ozonowej

Pobierz

Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. U ludzi moga oslabiac system immunologiczny, moze przyczynic sie do powstawania chorob nowotworowych, raka skory, a takze powoduje starzenie sie skory.. Na przykład Polskie zimy są coraz cieplejsze, zima nadchodzi późno i szybko się kończy, wydłuża się okres wegetacji.Dziura ozonowa - zjawisko spadku stężenia ozonu (O 3) w stratosferze atmosfery ziemskiej.. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych.. Prowadzi do uszkodzeń komórek, poprzez oparzenia skóry.Wyjaśnij na czym polega i jakie są konsekwencje efektu dziury ozonowej.. Zmieniają się także poszczególne sfery klimatyczne.. Co może spowodować podniesienie wód mórz i oceanów poprzez tonięcie lodowców.. To także zagrożenie powodziami wynikającymi z topnienia lodowców.. Scharakteryzuj zagrożenia TSP na terenie naszego kraju.. Ich powstawanie i intensywność związana jest z gazami i innymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z elektrownii, fabryk, spalin samochodowych, itp. .. Dec 14, 2020Feb 11, 2022Przyczyny powstawania dziury ozonowej Ozon stratosferyczny powstaje na skutek działania promieni UV na cząsteczki tlenu.. Promieniowanie UV-B może.skutki -szkodliwe promieniowanie UV na organizmy żywe -duża porcja promieni UV docierających do ziemii -zmiany nowotworowe u ludzi i zwierząt -zakłócenie równowagi całych ekosystemów - przyspieszenie procesów starzenia się skóry - zwiększenie ryzyka zarażenia chorobami wirusowymi i pasożytniczymipierwszym i podstawowym skutkiem oddziaływania dziury ozonowej na ziemię jest globalne ocieplenie, czyli znaczna zmiana warunków klimatycznych w różnych częściach ziemi, zjawisko zwane efektem cieplarnianym prowadzi do topnienia górskich lodowców oraz do ogólnych zaburzeń klimatu, na przykład przechodzenia z mroźnych zim do upalnego lata bez …Przyczyną tworzenia się dziury ozonowej jest niszczenie ozonu w atmosferze przez freony..

12.Przyczyny i skutki dziury ozonowej.

To z kolei jest powodem suszy w wielu miejscach i poważnych problemów gospodarczych.. Pytania .. Dziura ozonowa, czyli zjawisko zmniejszenia ilości ozonu w atmosferze, powstaje za sprawą freonów.. - Zaliczaj.pl; Co to jest dziura ozonowa: jak zapobiec powiększaniu, globalne ocieplenie; Wobenzym skutki uboczne; Dziura ozonowa - przyczyny, skutki, zapobieganie - strona: 2; W 1985 roku, niedługo po wstrząsających odkryciach naukowców, uchwalono tzw.Dziura ozonowa, zjawisko, przyczyny, skutki.. Biorą się one między innymi z rozwijającego się przemysłu, spalaniem paliw kopalnych ( ropy naftowej, węgla).. Maksymalne stężenie ozonu utrzymuje się na wysokości ok. 23 km.. Są to związki chemiczne, które w wyniku promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor i chlor.. Promienie ultrafioletowe niekorzystnie wplywaja na organizmy zywe.. Szkoła - zapytaj eksperta (1150) Szkoła - zapytaj eksperta (1150) Wszystkie (1150) Język angielski (734) Język polski (200) Matematyka (216) Biznes i .DYSKUSJA I ODPOWIEDZI Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Wypisz 3 przyczyny i 3 skutki a)dziury ozonowej b)kwaśnych opadów c)zwiększenia efektu cieplarnianego poniżej.. Warstwa ta ma za zadanie chronić żywe organizmy przed szkodliwym promieniowaniem UV.1..

Podaj przyczyny i opisz skutki pożarów oraz powodzi.

4. Podaj gł.a/ dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez zwiazki chemiczne zwane freonami.. Przyczyny efektu cieplarnianego: Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów w atmosferze Ziemskiej.. W celu jej ochrony z inicjatywy UNEP (Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych) przedstawiciele 31 państw podpisali w 1987 Protokół Montrealski - umowę zakładającą 50-procentowy spadek produkcji freonów do .Przyczyny i skutki efektu cieplarnianego.. Promieniowanie to jest bardzo szkodliwe dla wszelkich organizmów żywych.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Zmniejszenie się ilości ozonu w atmosferze może mieć poważne konsekwencje dla życia na Ziemi.. Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem prowadząc do tworzenia się tlenków i zwykłego tlenu.Oct 15, 2020Skutki efektu cieplarnianego Największym skutkiem efektu cieplarnianego jest ocieplenie klimatu.. Wypisz przyczyny i skutki dziury ozonowej, efektu .Plik przyczyny i skutki dziury ozonowej i efektu cieplarnianego.pdf na koncie użytkownika stevewonsey • Data dodania: 22 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik przyczyny i skutki efektu cieplarnianego dziury ozonowej i kwaśnych deszczy.pdf na koncie użytkownika beautylinkentp • Data dodania: 14 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Jednymi z najważniejszych skutków tego oddziaływania są zjawiska: kwaśnych deszczy, efektu cieplarnianego i dziury ozonowej..

2. Podaj przyczyny i opisz skutki efektu cieplarnianego oraz dziury ozonowej.

Od końca lat 70 - tych obserwuje się znaczny spadek zawartości ozonu, szczególnie nad .Powłoka ozonowa jest naturalnym filtrem chroniącym organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym.. Jednocześnie promienie słoneczne oddziałują na przedostające się do atmosfery freony i rozkładają je na chlor, węgiel i fluor.. Ozon reaguje z atomami chloru i rozpada się na zwykły tlen dwuatomowy.Międzynarodowe działania zmierzające do zredukowania użycia i uwalniania do atmosfery substancji niszczących ozon spowodowały, że zawartość chloru i innych substancji chemicznych osiągnęła maksimum już w latach , co można zaobserwować na poniższym rysunku.Powiększanie się dziury ozonowej powoduje większe promieniowanie promieni UV-B, które z kolei zwiększają ryzyko raka skóry, zaćmy i osłabionego układu odpornościowego.. Tworzenie się i rozpad O 3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.Skutkiem powiększania się dziury ozonowej jest m.in. globalne ocieplenie.. Jest on odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do naszego globu ze Słońca.. Ozon jest obecny w całej atmosferze, ale przede wszystkim w dwóch kluczowych strefach: - Ozon troposferyczny - występuje w niższej atmosferze (od 5 km do 15 km w zależności od szerokości geograficznej).dziura ozonowa (freon gaz):-wzrost promieniowania UV docierajacego do ziemi,-wywołuje I człowieka np. raka skóry I choroby oczu 2. efekt cieplarniany (zawartość dwutlenku węgla w atmosferze przyczynia się do ocieplania):-podwyższona temperatura - topnienie lodowców-podniesienie poziomu wody np. w morzach-zalanie niższych punktów na ziemiScharakteryzuj przyczyny i skutki efektu cieplarnianego i dziury ozonowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt