Gatunki literackie charakterystyczne cechy

Pobierz

Lekcja dotyczy podziału rodzajów i gatunków literackich.. Antyk Epika Epos (epopeja) - najważniejszy gatunek epicki, dopiero po wiekach zastąpiony przez powieść.. Pochodząca z epoki romantyzmu ballada (np.Najważniejszymi spośród wymienionych wyżej gatunków literackich są powieść i epos.. Cechy charakterystyczne rodzajów literackich po prostu jak je rozpoznać: Epika: - obecność narratora - fabuła - narracja w formie opisu lub opowiadania - narracja 1 [narrator konkretny] 3 [narrator wszechwiedzący] Liryka: - obecność podmiotu lirycznego - świat uczuć i refleksji - monolog liryczny Dramat: - nieobecność podmiotu literackiegoWśród naj­waż­niej­szych cech dra­ma­tu wy­róż­nić na­le­ży: strukturę - dramat składa się z tekstu głównego, czyli wypowiedzi bohaterów, oraz tekstu pobocznego - tzw. didaskaliów, czyli dodatkowych informacji o scenografii, zachowaniu bohaterów, ich nastroju czy reakcji na zastane wydarzenia.. Często łączy wszystkie te postaci.. Liryką określa się utwory, które przedstawiają jakieś przeżycia głównie za pomocą monologów.. Są to gatunki synkretyczne, do których zalicza się bajki, ballady oraz satyry.. rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet .Cechy rodzajowe liryki, epiki i dramatu Podział literatury jest ponadczasowy, nie zależy od epoki czy konwencji i trendów literackich..

Rodzaje i gatunki literackie work.

O ile gramatyka wyznacza nam zasady tworzenia wypowiedzi i określa, jak mówić, tak gatunek literacki wskazuje, jak pisać i czytać (oczywiście w granicach literatury).Gatunki literackie Gatunki literackie najchętniej wykorzystywane w poszczególnych epokach literackich.. Oczywiście nie obyło się bez listy dzieł, które w danej .Podział na rodzaje i gatunki literackie sięga swymi korzeniami do tradycji greckiej.. Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji: .. liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju; I.1.2.. Nie zalecano prezentacji uczuć podkreślając, że nie jest celem literatury.. Przedstawiliśmy Wam również najważniejszych twórców w tym czasie oraz główne cechy każdego okresu w literaturze.. lirykós - 'odnoszący się do liry'] to jeden z trzech głównych rodzajów literackich (obok epiki i dramatu).. Pokrewny opowiadaniu, może przyjmować formy: udramatyzowanej scenki rodzajowej, portretu psychologicznego lub dynamicznego, plastycznego opisu sytuacji.. Obrazki pisał Władysław Syrokomla (np. "Lalka")Jego najważniejszymi cechami są: połączenie planu realnego i metafizycznego, współistnienie scen realistycznych z fantastycznymi, wybijający się bohater, którego monologi stają się samodzielnymi partiami lirycznymi, odrzucenie wymogów dramaturgii klasycznej - odrzucenie zasady trzech jedności, nieprzestrzeganie zasady decorum, co objawiało się mieszaniem form poważnych i komicznych, kompozycja otwarta.Podaj cechy charakterystyczne wszystkich rodzajów literackich..

Są jednak charakterystyczne dla epok gatunki.

Najbardziej podstawową cechą odróżniającą epikę od pozostałych rodzajów literackich jest występowanie postaci.. Liryka.. Cechą charakterystyczną tego gatunku literackiego jest minimalna liczba postaci, trzecioosobowa narracja oraz fabuła oscylująca wokół jednego wątku.. Zapewne znana była rodzajowi ludzkiemu całe wieki zanim pojawiło się pismo.Krótki gatunek literacki, pisany prozą lub wierszem.. Epika obecność narratora, niekiedy narratorów, fabuła,Rodzaje i gatunki literackie.. Cechą charakterystyczną dla epiki jest obecność narratora.. FRASZKA.. "Gatunek literacki" znaczenie: Gatunek literacki jest formą utworu literackiego, podrzędną w stosunku do rodzaju literackiego, lecz nadrzędną w stosunku do odmiany gatunkowej..

Te z kolei dzielą się na gatunki.

Liryka występowanie podmiotu literackiego, świat wyobraźni, emocji, refleksji (afabularność), monologi.. Zobacz teżLiryka to jeden z trzech głównych rodzajów literackich ( epika, liryka i dramat ).. Autorem pierwszego podziału na lirykę, epikę i dramat jest Platon.. Liryka [gr.. Dużą popularnością w pozytywizmie cieszył się uprawiany przez wielu autorów felieton.. Omów motywy i tematy popularne w sztuce romantyzmu.. Cechy lirykiGatunki literackie mieszane - łączące cechy liryki, epiki i dramatu satyra - utwór wierszowany o charakterze dydaktycznym, którego celem jest krytyk o ośmieszenie wad ludzkich, obyczajów, postaw, np. Ignacy Krasicki "Żona modna"; ballada- wierszowana opowieść o niezwykłych, często fantastycznychZasadniczy podział literatury to podział na trzy rodzaje: epikę, lirykę i dramat.. Przy dźwięku liry poeci śpiewali swoje wiersze i pieśni.. I Zacznij od podziału rodzajów literackich.. Przykłady utworów synkretycznych.. Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.W pozytywizmie popularnością cieszyły się zwłaszcza dwa gatunki publicystyczne: felieton oraz reportaż.. Jakie rodzaje narracji wyróżniamy w epice?. W artykule znajdziecie informacje o tym jak nazywała się każda epoka i kiedy trwała..

II Podaj cechy każdego z rodzajów.

To obszerny utwór, zwykle wierszowany.Do dramatycznych dramat właściwy, komedia, opera ( libretto) i tragedia.. Posiadają cechy co najmniej dwóch z trzech rodzajów (czyli epiki, liryki lub dramatu) bądź cechy co najmniej dwóch gatunków literackich.. Uczeń znając cechy charakterystyczne utworu potrafi go odpowiednio zaklasyfikować .. Typowe dla noweli jest również opisanie przełomowego wydarzenia, mającego ogromny wpływ na życie głównych bohaterów.. Nazwa ta pochodzi od liry (lutni) - starogreckiego instrumentu muzycznego.. Fabułą jest rama, w którą wpisana jest sytuacja jednostki wobec losu i problemów moralnych (wina i kara, wierność i zdrada).Temat: Rodzaje i gatunki literackie - powtórzenie wiadomości.. Rząd dusz i pospolitość życia.Co oznacza metafora ,, polska kopuła symboliczna " ?Gatunki synkretyczne i pogranicza literatury.. Treść dramatu dzieli się na akty oraz sceny.Dla ballady charakterystyczne jest mieszanie elementów lirycznych (niezwykłość, nastrojowość, emocjonalność), epickich (narracyjność, retrospekcja) i dramatycznych (bohaterowie w działaniu).. Są to więc pewne zasady i wytyczne, które decydują o jego kompozycji, stylu i temacie.. Platon podzielił sztuki, na te, które opisują rzeczywistość oraz, te które je naśladują.Definicja.. Przedstawia on zdarzenia fabuły w określonym porządku przyczynowo - skutkowym i czasowym.Na koniec powtórek do matury, tuż przed egzaminem z języka polskiego podsuwamy Wam świetne zestawienie epok literackich.. Sama nazwa "liryka" wywodzi się od nazwy instrumentu muzycznego - liry.. Jego nazwa pochodzi z języka francuskiego ( feuilleton - zeszycik, odcinek powieści), a dokładniej od nazwy dolnej części kolumny .Gatunkami synkretycznymi nazywamy takie literackie, których nie można zakwalifikować do tylko jednego rodzaju lub gatunku literackiego.. Są to: Nawiązania do znanych i poświadczonych historycznie postaci (jak królowie czy święci)2.. Znany był już w polskiej literaturze romantycznej.. Gatunek należący do liryki.Rodzaje literackie: cechy charakterystyczne, przykłady gatunków Epika.. Gatunki pograniczne to gatunki z pogranicza literatury, nauki i publicystyki, np. esej, felieton, reportaż .. Przykładowymi tekstami lirycznymi mogą być na przykład hymny, fraszki, czy treny.. Według nich charakterystyczne cechy utworów literackich to: jasność, zwięzłość i dokładne opisy.. Wśród utworów literackich są i takie, których nie da się jednoznacznie przypisać do liryki, epiki lub dramatu, bo posiadają cechy co najmniej dwóch z trzech rodzajów literackich.. .Omów cechy gatunków literackich charakterystycznych dla romantyzmu: ballady, dramatu romantycznego, powieści poetyckiej i powieści gotyckiej.. Pisarze romantyczni o sobie i Polakach Poeci romantyczni i teatr..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt